Menu Close

Tìm hiểu về lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2020?

Vay ngân hàng để mua nhà ở xã hội là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là lãi suất của khoản vay này. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách dành cho các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 với mục đích mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà.

 Theo quyết định trên, mức lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với khoản vay trên sẽ thực hiện theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và có lãi suất là 4,8%/năm.

 Hồi tháng 03/2020m tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp thêm cho Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền là 1.000 tỉ đồng và bổ sung thêm 2.000 tỉ đồng cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại mà Ngân hàng Nhà nước chỉ định nhằm hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

 Nhằm phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp cùng các địa phương để triển khai và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng loạt để đáp ứng được nhu cầu của những người thu nhập thấp. Ngoài ra, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất nhiều kiến nghị để sửa đổi và bổ sung Nghị định 100/2015/NĐ-CP nhằm hoàn thiện hơn các cơ chế về chính sách, từ đó khắc phục được tình trạng nhiều quỹ đất công được quy hoạch phát triển nhà ở xã hội bị bỏ không. Theo đó, có các kiến nghị về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án như vốn đầu tư, mức ưu đãi về thuế, về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật…